SlideCalc Test" data-lazyload="//www.multiply.org.my/wp-content/plugins/revslider/public/assets/assets/transparent.png" class="rev-slidebg" data-no-retina>

Hidup perlu dirancang, jom buat persediaan

Kalkulator

Multiply Brand Artistic blob for designs Multiply Character Using Calculator On Phone for calculating savings, investments, loans, retirement savings, mortgages, loan repayments, buying a vehicle, EIR, credit card repayments and more

Pilih Kalkulator Anda

Kalkulator Simpanan
Kalkulator Pulangan Pelaburan
Kalkulator Membeli Kenderaan
Kalkulator Pembelian Rumah
Kalkulator Pinjaman Peribadi
Kalkulator Belanjawan Bulanan
Kalkulator Simpanan Persaraan
Kalkulator Kadar Faedah Efektif
Kalkulator Bayaran Balik Kad Kredit

Kalkulator Simpanan

Kalkulator Simpanan Asas
Kalkulator Sasaran Simpanan

Kalkulator Pulangan Pelaburan

Kalkulator Pulangan Pelaburan Asas
Kalkulator Perbandingan Pelaburan kami
Simulator Portfolio Pelaburan

Kalkulator Membeli Kenderaan

Kakulator Pinjaman Kenderaan
Kalkulator Perbandingan Kenderaan

Kalkulator Pembelian Rumah

Kalkulator Kos Pendahuluan Rumah
Kalkulator Kemampuan Membeli Rumah
Kalkulator Pinjaman Perumahan

Kalkulator Pinjaman Peribadi

Kalkulator Bayaran Balik Bulanan
Kalkulator Jumlah Pembayaran Balik

Kalkulator Simpanan Asas

Cuba kira berapa banyak wang yang anda boleh simpan dalam tempoh tertentu

RM
setahun sebulan seminggu
tahun
bulan
Tahun atau bulan diperlukan
%

Pengiraan yang ditunjukkan di sini merupakan anggaran. Sila semak Lembaran Pendedahan Produk untuk melihat fi dan syarat lain yang mungkin terpakai untuk situasi anda.

Kalkulator Sasaran Simpanan

Kira berapa jumlah yang anda patut simpan setiap bulan untuk mencapai sasaran simpanan anda

RM
RM
Tahun sebulan seminggu
%

Pengiraan yang ditunjukkan di sini merupakan anggaran. Sila semak Lembaran Pendedahan Produk untuk melihat fi dan syarat lain yang mungkin terpakai untuk situasi anda.

Kalkulator Pulangan Pelaburan Asas

Gunakan kalkulator ini untuk mengira jumlah pulangan pelaburan anda selepas mengambil kira bayaran fi.

RM
tahun
bulan
Tahun atau bulan untuk tempoh pelaburan diperlukan
%
%
%

Pengiraan yang ditunjukkan di sini merupakan anggaran. Sila semak Lembaran Pendedahan Produk untuk melihat fi dan syarat lain yang mungkin terpakai untuk situasi anda.

Kalkulator Perbandingan Pelaburan kami

Bandingkan dua produk pelaburan yang berbeza (contohnya Unit Amanah atau ETF) dengan memasukkan nilai pilihan pertama ke dalam ‘Pelaburan A’ dan nilai pilihan kedua ke dalam ‘Pelaburan B’.

Cubalah!

RM
tahun
bulan
Tahun atau bulan untuk tempoh pelaburan diperlukan

Pelaburan A

%
%
%

Pelaburan B

%
%
%

Ingat, pelaburan sentiasa ada risikonya. Prestasi masa lampau bukan ramalan prestasi akan datang. Anda harus sentiasa mempelbagaikan pelaburan anda.

Pengiraan yang ditunjukkan di sini merupakan anggaran. Sila semak Lembaran Pendedahan Produk untuk melihat fi dan syarat lain yang mungkin terpakai untuk situasi anda.

Kakulator Pinjaman Kenderaan

Gunakan kalkulator ini untuk mengira kos pendahuluan dan kos bulanan kenderaan anda.

Berapa harga kenderaan saya?

RM
RM
tahun
%
Pililhan (tidak wajib): Isikan kos cukai jalan dan kos insurans kenderaan yang dianggarkan, serta anggaran kos petrol anda setiap bulan.
RM
RM
RM

Pengiraan yang ditunjukkan di sini merupakan anggaran. Sila semak Lembaran Pendedahan Produk untuk melihat fi dan syarat lain yang mungkin terpakai untuk situasi anda.

Kalkulator Perbandingan Kenderaan

Gunakan kalkulator ini untuk mengira jumlah penjimatan anda antara dua pilihan kenderaan

Kenderaan A

RM
RM
tahun
%

Kenderaan B

RM
RM
tahun
%

Pengiraan yang ditunjukkan di sini merupakan anggaran. Sila semak Lembaran Pendedahan Produk untuk melihat fi dan syarat lain yang mungkin terpakai untuk situasi anda.

Kalkulator Kos Pendahuluan Rumah

Gunakan kalkulator ini untuk mengira kos pendahuluan anda. Jika anda tidak pasti tentang amaun kos-kos ini, gunakan nilai yang kami cadangkan (yang berwarna kelabu) sebagai panduan kasar.

Apakah kos pendahuluan saya?

RM

Kos pendahuluan yang besar

%
%

Fi Perjanjian Jual Beli

RM

Fi Perjanjian Pinjaman

RM
RM

Kos Lain

RM

Pengiraan yang ditunjukkan di sini merupakan anggaran. Sila semak Lembaran Pendedahan Produk untuk melihat fi dan syarat lain yang mungkin terpakai untuk situasi anda.

Kalkulator Kemampuan Membeli Rumah

Isikan maklumat di bawah untuk melihat harga rumah yang anda mampu beli

Pinjaman rumah apa yang saya mampu ambil?

RM
tahun
%

Pengiraan yang ditunjukkan di sini merupakan anggaran. Sila semak Lembaran Pendedahan Produk untuk melihat fi dan syarat lain yang mungkin terpakai untuk situasi anda.

Kalkulator Pinjaman Perumahan

Gunakan kalkulator ini untuk mengira bayaran balik bulanan untuk pinjaman perumahan anda

Kalkulator bayaran balik bulanan (pinjaman perumahan)

RM
%
%
tahun

Pengiraan yang ditunjukkan di sini merupakan anggaran. Sila semak Lembaran Pendedahan Produk untuk melihat fi dan syarat lain yang mungkin terpakai untuk situasi anda.

Kalkulator Bayaran Balik Bulanan

Anda tahu jumlah yang anda perlu pinjam dan kadar faedah yang dikenakan oleh peminjam

Gunakan kalkulator ini untuk mengira jumlah bayaran balik bulanan anda dan jumah keseluruhan yang anda bayar

Kalkulator Bayaran Balik Bulanan

RM
setahun sebulan
%
tahun
bulan
Tahun atau bulan diperlukan untuk tempoh bayaran
%

Pengiraan yang ditunjukkan di sini merupakan anggaran. Sila semak Lembaran Pendedahan Produk untuk melihat fi dan syarat lain yang mungkin terpakai untuk situasi anda.

Kalkulator Jumlah Pembayaran Balik Pinjaman Peribadi

Anda sudah dimaklumkan tentang jumlah bayaran pendahuluan dan bayaran bulanan yang perlu dibuat. Gunakan kalkulator ini untuk mengira kos keseluruhan pinjaman anda

Berapa kos keseluruhan pinjaman peribadi saya?

RM
RM
RM
tahun
bulan
Tahun atau bulan diperlukan untuk tempoh bayaran
%

Pengiraan yang ditunjukkan di sini merupakan anggaran. Sila semak Lembaran Pendedahan Produk untuk melihat fi dan syarat lain yang mungkin terpakai untuk situasi anda.

Kalkulator Simpanan Persaraan

Gunakan kalkulator ini untuk mengira jumlah wang yang anda patut simpan untuk persaraan anda

Kalkulator Persaraan Multiply

RM
tahun
tahun
%
%

Pengiraan yang ditunjukkan di sini merupakan anggaran. Sila semak Lembaran Pendedahan Produk untuk melihat fi dan syarat lain yang mungkin terpakai untuk situasi anda.

Lebih baik anda mula menyimpan dari awal. Rajah di bawah menunjukkan berapa banyak anda perlu simpan jika anda hanya mula menyimpan dalam masa 5 atau 10 tahun.

Tapi ingat, ini hanya satu anggaran – pendapatan anda mungkin akan bertambah dengan peredaran masa, membolehkan anda menambah jumlah simpanan dan mencapai sasaran simpanan persaraan dengan lebih cepat!

Kalkulator Kadar Faedah Efektif

Untuk pinjaman peribadi atau pinjaman sewa beli, kadar yang disebut selalunya kadar rata.

Gunakan kalkulator ini untuk mengira kadar faedah efektif pinjaman.

Pelajari lebih lanjut tentang kadar faedah efektif di sini.

tahun
%
RM

Pengiraan yang ditunjukkan di sini merupakan anggaran. Sila semak Lembaran Pendedahan Produk untuk melihat fi dan syarat lain yang mungkin terpakai untuk situasi anda.

As a result, you can see that the interest costs from borrowing this money could be used to pay for other items instead.
For a further explanation of how EIRs and flat rate loans work.

Kalkulator Bayaran Balik Kad Kredit

Gunakan kalkulator ini untuk mengira berapa jumlah minimum yang anda patut bayar setiap bulan untuk hutang kad kredit anda. Dengan cara ini, anda boleh elakkan daripada hutang anda terus bertambah sehingga menjadi tidak terkawal.

Berapa jumlah yang patut saya bayar balik setiap bulan?

RM
%
RM

Pengiraan yang ditunjukkan di sini merupakan anggaran. Sila semak Lembaran Pendedahan Produk untuk melihat fi dan syarat lain yang mungkin terpakai untuk situasi anda.

Anda boleh dapatkan khidmat nasihat daripada AKPK tentang bagaimana untuk melangsaikan hutang anda dan mengelakkan daripada menjadi muflis
Dapatkan maklumat lebih lanjut di https://www.akpk.org.my/

Kalkulator Simulator Portfolio

Gunakan kalkulator ini untuk mengira berapa pulangan keseluruhan anda jika anda melabur dalam beberapa pelaburan yang berbeza

Pelaburan A

RM
%

Pelaburan B

RM
%

Pelaburan C

RM
%

Pelaburan D

RM
%

Pengiraan yang ditunjukkan di sini merupakan anggaran. Sila semak Lembaran Pendedahan Produk untuk melihat fi dan syarat lain yang mungkin terpakai untuk situasi anda.

Pulangan anda akan kelihatan seperti ini:

Pulangan keseluruhan anda ialah purata pulangan yang anda perolehi daripada pelbagai pelaburan anda.

Dengan mempelbagaikan pelaburan anda, anda mengurangkan risiko mengalami kerugian yang besar semasa kegawatan.

Kalkulator Belanjawan Bulanan

Nak tahu bagaimana nak uruskan perbelanjaan anda?
Gunakan kalkulator ini untuk lihat bagaimana wang anda dibelanjakan setiap bulan, dan di mana perbelanjaan boleh dikurangkan

Harian Bulanan
RM
Sila masukkan jumlah pendapatan anda
Hari
Belanjawan Ringkas (?) Gunakan ini untuk membuat anggaran kasar tentang perbelanjaan bulanan anda. Belanjawan Terperinci (?) Gunakan ini untuk meneliti perbelanjaan bulanan anda dengan lebih terperinci.